Terapeuti


Bc. Šárka Dobiášová

rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Zuzana Gregorová

ergoterapie, rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Hana Vatěrová

rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Klára Mišinová

rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Tereza Konfrštová

rehabilitace ruky, fyzioterapie


Bc. Aneta Křivánková

ergoterapie, rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Denisa Matějková

rehabilitace ruky, fyzioterapie


Mgr. Anna Vejnarová

(mateřská dovolená)

ergoterapie, rehabilitace ruky, fyzioterapie 


Mgr. Stanislava Pidrmanová  

(mateřská dovolená)

rehabilitace ruky, fyzioterapie