Mgr. Martina Kořínková

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • od r. 2017 dosud nemocnice Chrudim
 • od r. 2015-2019 Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • od -dosud Chrudimská nemocnice

ODBORNÉ KURZY A STÁŽE

 • 6/2022 kongres 15th IFSSH and 12th IFSHT triennial congress – Londýn
 • 10/2021 V. kongres České společnosti terapie ruky a XVI. Kongres České společnosti chirurgie ruky - Hradec Králové – aktivní účast – Swan neck deformita prstu
 • 1/2020 a 2/2020 Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty A a B – Mgr. Josef Urban
 • 11/2019 IV. kongres České společnosti terapie ruky a XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky - Ústí nad Labem – aktivní účast – Využití elektroaktivního cvičení při rehabilitaci funkce ruky
 • 7/2019 kongres 14th IFSSH and 11th IFSHT triennial congress – Berlín
 • 6/2019 získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti - Propriceptivní neuromuskulární facilitace
 • 4/2019 kurz Therapy of the Hand and Wrist – prof. Dominique Thomas
 • 10/2018 kurz Musculo-skeletal problems of the hand and wrist - – Sarah Mee MSc, PG DIP, Dip COT SROT a Nicola Goldshmith Dip COT SROT
 • 6/2018 kurz Chirurgie periferních nervů – Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
 • 2/2018 odborná stáž v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou
 • 12/2017 seminář Kliniky plastické chirurgie fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Čím může sloužit plastická chirurgie v rámci mezioborové spolupráce?
 • 11/2017 III. kongres České společnosti terapie ruky – Nové Město na Moravě – aktivní účast
 • 11/2017 workshop Splinting - prof. Dominique Thomas
 • 11/2017 workshop Electroactive exercises - prof. Dominique Thomas
 • 9/2017 kurz Diagnostika a terapie ramenního kloubu – Bartosz Rutowicz Ph.D.
 • 9/2017 XI. Brandýské sympózium – Rehabilitační, konzervativní a operační léčba horní končetiny
 • 5/2017 kurz Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP – Jarmila Čápová
 • 3/2017 kurz Spirální stabilizace, část 1 – MUDr. Richard Smíšek
 • 2/2017 8. Klinicko-anatomické symposium, Anatomický ústav 1.LF UK v Praze, témata z traumatologie zápěstí
 • 11/2016 kurz Diagnostika, chirurgie a terapie ruky pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty – Doc. Igor Čižmář, Ph.D.
 • 11/2016 konference Střešovický podzim VII, Neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému
 • 6/2016 konference XXVIII. Vojenský fyziatrický den ÚVN Praha a VRÚ Slapy nad Vltavou
 • 4/2016 konference II. Košumberský den
 • 2/2016 7. klinicko-anatomické symposium, Anatomický ústav 1.LF UK v Praze, témata z traumatologie loketního kloubu
 • 11 / 2015 Kurz dlahovacích technik – Sarah Mee MSc, PG DIP, Dip COT SROT a Nicola Goldshmith Dip COT SROT
 • 11/2015 II. Kongres České společnosti terapie ruky v Harrachově
 • 11 / 2015 konference Střešovický podzim VI, Evidence-based postupy v léčbě spastické parézy
 • 8/2015 odborná studijní praxe v provozu firmy Ortotika s.r.o., Praha – Motol
 • 11/2014 kurz Dlahování ruky – teoretické základy + praktický workshop - Mgr. Milada Kukačková
 • 10/2014 kurz Komplexní rehabilitace ruky – Mgr. Milada Kukačková
 • 10 / 2014 kurz Instruktor fitness a trenér kondiční kulturistiky - PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
 • 9 / 2014 odborná studijní praxe v ambulanci Rehabilitace ruky v Praze - Mgr. Milada Kukačková
 • 9 / 2014 odborná studijní praxe v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou
 • 10 / 2013 kurz Terapeutické využití Temtex tapu - MUDr. et Mgr. Robert Válka