FT poukaz

Platný pro klienty pojišťoven 201, 205, 207, 209 a 213

Lékař (ortoped, plastický chirurg, neurolog, praktický lékař), předepíše tzv. FT poukaz (nezaměňujte s K poukazem), na který napíše jednotlivé kódy léčebných postupů. 

K FT poukazu si s sebou vždy přineste i zprávu od lékaře, pokud máte tak i PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVU!!!

Co je to FT poukaz?

FT poukaz je lékařský předpis, který specifikuje terapeutické úkony, které za Vás pojišťovna uhradí. V případě pojišťoven VZP a Ministerstva vnitra, nemáme uzavřenu smlouvu a proto není možné FT poukaz u nás uplatnit a je třeba si terapii hradit dle platného ceníku, bez účasti veřejné zdravotní pojišťovny.

FT poukaz je platný 7 dní od vystavení lékařem a do této doby je NUTNÉ se u nás objednat. Termín terapie můžete dostat i později než do 7 dnů, jelikož z kapacitních důvodů většinou nejsme schopni takto brzy termín nabídnout. V případě akutních stavů se o to ale pochopitelně snažíme.

Jak má vypadat správně vyplněný FT poukaz?

Na FT poukazu by měl být vždy vyplněn kód - zkratka názvu - počet opakování (viz. tučný text).

Příklad:

  • 21001 - KR - 1x (kineziologický rozbor)
  • 21221 - LTV NF - 5x (léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě)
  • 21225 - LTV - 5x (léčebná tělesná výchova)
  • 21413 - TMT - 5x (techniky měkkých tkání)
  • 21415 - MOB - 5x (mobilizace páteře a periferních kloubů)
  • 21113 - Fyzikální terapie - 5x (UZ, elektroterapie... + specifikace)


Další podmínky přijetí FT poukazu:

  • Nesmí se jednat o K poukaz
  • Špatná diagnóza (nebo žádná) – když diagnóza nesedí odbornosti lékaře či problému pacienta
  • Nepřijímáme diagnózy Z.00 - Z.99 (diagnózy začínající Z jsou vždy k lékaři)
  • Poukaz nesmí být starší než 7 dní - pro objednání

Jsem pojištěnec pojišťovny, se kterou máte smlouvu a poukaz na terapii jsem nedonesl?

 V případě, že jste na první návštěvu nepřinesl platný poukaz, bude od Vás vybrána záloha ve výši normální terapie (1100 Kč /600 Kč), která Vám bude navrácena poté, co dodáte platný poukaz FT s datem té dané terapie. Pokud bude datum uvedené lékařem na poukazu FT pozdější, bohužel není možné již provedenou terapii vykázat a záloha bude použita na pokrytí provedené terapie.